مداحی زیبای یار میگوید حسین دلدار میگوید حسین از حمید علیمی

 Hamid Alimi + Yar Migoyad Hossein

هم اکنون دانلود کنید مداحی حمید علیمی بنام یار میگوید حسین دلدار میگوید حسین

این نوحه سوزناک و شورانگیز را دانلود کنید و در نظرسنجی ما شرکت کنید

متن نوحه یار میگوید حسین دلدار میگوید حسین حمید علیمی

ماه می گوید حسین با آه می گوید حسین

آیه آیه حضرت الله می گوید حسین

یار می گوید حسین دلدار می گوید حسین

فاطمه بر مرتضی غم خوار می گوید حسین

داد می گوید حسین فریاد می گوید حسین

در میان سجده اش سجاد می گوید حسین

رود می گوید حسین معبود می گوید حسین

دختری در شعله و در دود می گوید حسین

داد می گوید حسین بیداد می گوید حسین

خسته در خون قاسم داماد می گوید حسین

یاس می گوید حسین احساس می گوید حسین

در کنار علقمه عباس می گوید حسین

مشک می گوید حسین با اشک می گوید حسین

نهر علقم با دو چشم اشک می گوید حسین

تیر می گوید حسین شمشیر می گوید حسین

بین خیمه اصغر بی شیر می گوید حسین